Karikatür

Karikatür Nedir?

resimKarikatür temel olarak herhangi bir insanın, fikrin veya bir olayın resimlendirilerek gülünç şekilde anlatılmasıdır.

Karikatür, bir resim sanatı olmak birlikte, bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek veya genellikle güldürmek için bazı özelliklerinin göze çarpıcı bir şekilde resimlendirilmesi. Bu resimleri çizenlere “karikatürcü” veya “karikatürist”denir.

Karikatür, konu edindiği kişinin veya olayın dikkati çekici özelliklerini ortaya koyar. Çoğu zaman kişinin belli ve göze çarpan özelliklerinin abartılmasını konu eder. Aslında o kişiyi küçültmek ve onunla alay etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Esas karikatür sanatı, Rönesans devrinde başlamıştır. Fakat resme konu olan kişilerin özellikleri aydınlatılmadığı için karikatür sayılmaz. Bunlara “bürlesk” denir. İlk zamanlar taş, tuğla ya da duvar olan karikatür yüzeyleri, teknoloji geliştikçe yerini kitap ve gazetelere bırakmıştır.

On sekizinci yüzyılda yaşamış İspanyol ressamı Goya, siyasi karikatürleriyle ün yaptı. Aynı çağda yaşamış İngiliz ressamı William Hogarthda eserlerinde bu özelliğe çok yer verdi.

Gazeteciliğe karikatürü ilk defa Fransız ressamı Charles Philippon getirdi. Hatta 1831’de Paris’te La Caricature Gazetesi’ni kurdu.

Siyasi konuları amaç edinen karikatürler ise, 18. yüzyılda çoğaldı. Luterciliğin ortaya çıkışı İngiltere’de Hannover Hanedanıyla Jakobitler arasında meydana gelen olayları anlatan çizgiler önemli siyasi karikatürler arasında sayılmaktadır. Son zamanlarda milletler arası karikatürcüler arasında Fransa’da Sennep, Guérin ve Effel; İngiltere’de Sir David Low; Almanya’da da P. Simmel bilinmektedir. Şair ve edipliklerinin yanında Victor Hugo ile Alfred de Musset birer karikatürcüydüler.

Türkiye’de ilk karikatür; Teodor Kasap’ın 1870’te çıkardığı Diyojen Dergisi’nde görüldü. İlk karikatürist Cem adındaki bir ressamdır ve Osmanlı Devletini ve idarecilerini hicvetmiştir. Cumhuriyet döneminde önceleri Necmi Rıza, Orhan Vural, Sedat Nuri İleri, Münif Fehim, Rıfkı, Ramiz ve daha sonra Salih, Vehip Sinan, Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk, Nehar Tüblek, Ferruh Doğan, Güngör Kabakçıoğlu, Tonguç Yaşar gibi karikatürcüler yetişmiştir. Cemal Nadir ve Ramiz yurdumuzda karikatürcülüğü meslek haline getirmişlerdir.

Fakat İslam dininde insanlarla alay etmek, onları gülünç duruma düşürmek kesinlikle yasaklanmıştır. Bu nedenle eğer bu olumsuz özellikleri içinde barındırıyorsa karikatür yapmayı yasak etmiştir.

Resim Kursu İzmir – Resim Dersi İzmir