Resim Çizim Türleri

Görsel sanatların en eski dalı olan resim herkes tarafından hayranlık duyulan bir sanattır. Çoğu kişi resme bir bütün olarak bakar ama resim aslında kendi içinde dallara ayrılan bir sanattır. Bu çeşitli dallara kısaca konularına göre resim çeşitleri denmektedir. Tabi ki de bir resmin herhangi bir kategoriye ait olup olmadığına sadece konusuna bakarak karar verilmiyor.

Kullanılan teknikler, kullanılan araçlar, konular, etkilenen akımlar… Bunların hepsi ayrı ayrı inceleniyor.

Resim çizim türleri kendi içinde ; konusuna göre resim çizim türleri ve kullanılan malzemeye göre resim çizim türleri diye ikiye ayrılır. Bu yazımızda bunlardan ikisinin en çok kullanılanlarını size anlatacağız.

Anlatmaya başlamadan önce güzel resim çizmek isteyenler için, resim çizmenin sırlarını bir araya derlediğimiz yazıya da bakmanızı kesinlikle öneririz, işte o yazı; Güzel Resim Çizmenin Sırları

Duygu ve düşüncelerin belirli estetik kurallar içerisinde düzlem üzerine çizme ve yansıtma sanatıdır. Etrafınızdaki tüm objelerin, varlıkların görünüşleri kalem ya da diğer çizim araçların ile bir zemine aktarma işlemidir.

Aslında en kısa tanımı ile resim, renkler ile zihinde kurulan ifadenin estetik bir biçimde aktarılma sanatıdır.

Sizlere bu yazımız kapsamında bahsedeceğimiz konular ;

  • Çizim türleri ve çizim çeşitleri
  • Tablo türleri

Ana başlıklarından oluşacak ve ilgili konularda alt başlıklar halinde bu konular genişletilecektir.

Konusuna Göre Resim Çizim Türleri Nelerdir ?

resim çizim türleri

Natürmort nedir 

Bu resim türü cansız modellerle yapılır yani filmlerde gördüğünüz ya da okulda yaptığınız gibi meyve sepeti gibi çizimler yapılır. Resim çizmeden önceki hazırlık aşaması çok önemlidir. Çizeceğiniz model çok ama çok önemlidir.

natürmort resim

Natürmort resmin konusu genellikle hareketsiz ve cansız varlıklardan oluşur. Dalından koparılan çiçekler, avlanan hayvanlar ya da bir vazo natürmort konusu olabilir.

Natürmort resim çiziminin tarihi Eski çağa dayanır. Orta çağa geçildiğinde natürmort resim içeriği daha çok dinsel objelerle yorumlanmaya başlandı.

Dinden ayrılmış ve gerçekçi natürmort çizim teknikleri ise 14.yüzyıl içerisinde başlandı ve yaklaşık 300 yıl içerisinde yani 17. yüzyıl içerisinde en üst tekniklere ifade edilmeye başlandı.

Soyut resim nedir

Tamamıyla resmi çizen kişinin iç dünyasının anlatıldığı resim türüdür. Eseri görecek insanların gözüne hoş gelecek şekilde çizilir. Bakan herkeste farklı etki bırakır.

soyut resim

Soyut resmin konusu, doğada var olan nesneler değil de sanatçının kendi zihninde oluşturduğu ve bu oluşan her objeye öznellik kattığı bir türdür.

20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan resim türü Fovizm akımı ile birlikte genişlemeye devam etmiştir. Henri Matisse tarafından başlatılan fovizm akımı ile birlikte resimlerde çiğ renklerin kullanımı artmıştır.

Aynı zamanda soyut resim akımı diğer akımlarında oluşmasına öncülük etmiştir. Picasso’nun önderliğinde gelişen kübizm akımı, soyut resim tarafından tetiklenmiştir.

Portre nedir

Genelde modelin yüzünün resmedildiği resim türüdür. Bazen bele kadar inebilir bazı türlerde de sadece yüz ya da omuzları da dahil ederek çizilebilir. En önemli noktası modelin yüz yapısını iyi yansıtmaktır.

portre resim

Portre çiziminde en önemli konu belki de iyi bir gözlem yapmaktır. Genel olarak portre,resim,heykel ve diğer sanat alanlarında kişinin yüzü, yüz hatlarının betimlenerek aktarılması durumdur.

Portre resim çizimin asıl amacı kişinin nasıl göründüğü ve ruh halinin başarılı bir şekilde aktarılmasına dayanır. Portre çizimleri kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar fiziki portre ve ruhi portredir.

Fiziki portrelerde çizilecek kişinin dış görünüşü detaylı bir şekilde ifade edilmeye çalışılır. Ruhi portrelerde ise kişinin iç dünyası ifade edilir.

Figür nedir

İnsan ve hayvanlar çizilir. Hareket etmeyen modellerle başlanır. Ana figürler yani konuya anlam katanlar birinci planda diğer yardımcı figürler ise ikinci planda tutulur.

figür resim örneği

Genelde figür resim çalışmalarının konusundan insan veya hayvan vücudunun tamamı incelenir. Figür çalışmaları sadece resim sanatında değil aynı zamanda heykel ve ahşap gibi diğer sanat alanlarında da yapılır.

İnsan ve hayvan çizimlerinde genellikle bir hareket söz konusu olduğundan figür çizimleri oldukça zorlayıcıdır. Bu nedenle öncelikle tasla oluşturulur ardından detaylandırma işlemine geçilir.

Figür çalışmaları sırasında bire bir aynı boyutta değil de ölçeklendirme yaparak çizilecek objeler küçük boyutlara da indirgenebilir.

Peyzaj nedir

Manzara resmidir. Bu resim türünde resim iki planlıdır. Vurgulanmak istenenler önde diğerleri arka planda tutulur. Kaynağını doğadan alır.

peyzaj resmi

Batı sanat dünyasında Rönesans’tan sonra gelişmeye başlamıştır. Bu akımın öncülerine örnek verecek olursak İngiltere’den Gainsborough, Fransa’dan ise Van Gogh’tur.

Peyzaj çizimlerinde dikkat edilmesi gereken durum şudur, ne olursa olsun renklerle tabiata bağlı kalınmalıdır.

Peyzajın en basit tanımı herhangi bir noktadan bakıldığında, görüş içerisinde kalan doğal ve kültürel anlam içeren obejelerin bir arada yakaladığı uyumun aktarılmasıdır.

Enteriyör nedir

Bina içini konu alır. En önemli özelliği perspektiftir . İç mekan ve buradaki yaşam koşullarının ifade edildiği resim türüdür.

enteriyör resim örneği

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Romalı sanatçılar birçok eserde perspektif kurallarını güzel bir şekilde uygulasalar da iç mekan çizimlerinde bu kuralları çok takip etmediler.

İç mekan resimlerinde daha çok kapı,sedir gibi çizimler yapılmakta olup  duvar,tavan gibi perspektif içeren yorumlardan kaçınılmıştır.

Rönesans zamanında perspektif kurallarının benimsenmesi iç mekan çizimlerine de daha gerçekçi bir bakış açısı kazandırdı.

Kullanılan Malzemeye Göre Resim Türler Nelerdir ?

  • Sulu boya: Boyanın sulandırılarak yapıldığı resim türüdür.
  • Yağlı boya: Eskilerden beri en çok kullanılan türdür. Tuval üzerine yapılır.
  • Guaj: Su kullanılarak seyreltilen boyalarla yapılır.
  • Pastel: Kuru bir boyadır. Resim yapmak için bir zemin ve boya yeterlidir. Herhangi bir bekleme süresi de yoktur.
  • Fresko: Sıvanın ıslak olduğu sürede üstüne su ve kireçle yapılan resimdir.

Resim Dersi İzmir olarak bu yazımızda resim çizim türleri nedir sorusuna cevap verdik. Merak ettikleriniz ve sorulanız için bize ulaşabilir ya da sitemizdeki diğer yazıları okuyabilirsiniz.

İzmir Resim Kursu ile Resim Çizim Türleri Nelerdir?

Resim kursu İzmir konusunda daha detaylı bilgi almak, aklınızdaki soruları yöneltmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.