Tag Archives: resim kursu karşıyaka

Karikatür

Karikatür Nedir?

resimKarikatür temel olarak herhangi bir insanın, fikrin veya bir olayın resimlendirilerek gülünç şekilde anlatılmasıdır.

Karikatür, bir resim sanatı olmak birlikte, bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek veya genellikle güldürmek için bazı özelliklerinin göze çarpıcı bir şekilde resimlendirilmesi. Bu resimleri çizenlere “karikatürcü” veya “karikatürist”denir.

Karikatür, konu edindiği kişinin veya olayın dikkati çekici özelliklerini ortaya koyar. Çoğu zaman kişinin belli ve göze çarpan özelliklerinin abartılmasını konu eder. Aslında o kişiyi küçültmek ve onunla alay etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Esas karikatür sanatı, Rönesans devrinde başlamıştır. Fakat resme konu olan kişilerin özellikleri aydınlatılmadığı için karikatür sayılmaz. Bunlara “bürlesk” denir. İlk zamanlar taş, tuğla ya da duvar olan karikatür yüzeyleri, teknoloji geliştikçe yerini kitap ve gazetelere bırakmıştır.

On sekizinci yüzyılda yaşamış İspanyol ressamı Goya, siyasi karikatürleriyle ün yaptı. Aynı çağda yaşamış İngiliz ressamı William Hogarthda eserlerinde bu özelliğe çok yer verdi.

Gazeteciliğe karikatürü ilk defa Fransız ressamı Charles Philippon getirdi. Hatta 1831’de Paris’te La Caricature Gazetesi’ni kurdu.

Siyasi konuları amaç edinen karikatürler ise, 18. yüzyılda çoğaldı. Luterciliğin ortaya çıkışı İngiltere’de Hannover Hanedanıyla Jakobitler arasında meydana gelen olayları anlatan çizgiler önemli siyasi karikatürler arasında sayılmaktadır. Son zamanlarda milletler arası karikatürcüler arasında Fransa’da Sennep, Guérin ve Effel; İngiltere’de Sir David Low; Almanya’da da P. Simmel bilinmektedir. Şair ve edipliklerinin yanında Victor Hugo ile Alfred de Musset birer karikatürcüydüler.

Türkiye’de ilk karikatür; Teodor Kasap’ın 1870’te çıkardığı Diyojen Dergisi’nde görüldü. İlk karikatürist Cem adındaki bir ressamdır ve Osmanlı Devletini ve idarecilerini hicvetmiştir. Cumhuriyet döneminde önceleri Necmi Rıza, Orhan Vural, Sedat Nuri İleri, Münif Fehim, Rıfkı, Ramiz ve daha sonra Salih, Vehip Sinan, Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk, Nehar Tüblek, Ferruh Doğan, Güngör Kabakçıoğlu, Tonguç Yaşar gibi karikatürcüler yetişmiştir. Cemal Nadir ve Ramiz yurdumuzda karikatürcülüğü meslek haline getirmişlerdir.

Fakat İslam dininde insanlarla alay etmek, onları gülünç duruma düşürmek kesinlikle yasaklanmıştır. Bu nedenle eğer bu olumsuz özellikleri içinde barındırıyorsa karikatür yapmayı yasak etmiştir.

Resim Kursu İzmir – Resim Dersi İzmir

Resim Yapmak

Resim Yapmak

Resim Yapma Teknikleri

resimKARA KALEM TEKNİGİ

Geçmişten günümüze tüm sanatçılar tarafından kullanılan kara kalemler, tek başlarına birer sanat eseri yaratsalar da, renkli çalışmalar için altyapı niteliği de taşıyabilmektedir. Tek renk üzerinden gölge vb. tüm oynamaları yapabileceğiniz kara kalem çizimlerinizle hayranlık uyandırabilirsiniz.

YAĞLI BOYA

Genelde manzara resimleri yapılan yağlı boyalar için dışarı çıktığınız anda oldukça fazla kaynak bulabilirsiniz.

Yağlı boya, uygulanması zor bir malzemedir. Dışarda çalışması zor olacağından öncelikle bu manzaraları kara kalem ile taslağını çalışmnız daha mantıklıdır.

PASTEL BOYA

Pastel öncelikle renkli ve canlıdır fakat  kuru bir teknik olduğu gibi pudramsı yüzeyi ışığın kurulmasını güçlendirir ve bu yüzden de hiçbir tekniğin ulaşamayacağı bir renk yoğunluğu taşır. Kurumasını beklemek gibi bir sıkıntınız olmayacağı gibi, oldukça uzun ömürlüdür ve oldukça fazla kullanım alanı sağlar.

SULUBOYA

Sulu boyalar,  adından da anlaşılacağı üzere, su ile karıştırıp çalışıldığı için bu adı almıştır. Sulu boya yapılırken bilinmesi gereken bazı noktalar vardır. Sulu boya şeffaftır ve boyanın altında kalan her iz görülür. Yan yana sürülen renkler, su nedeniyle hızlı bir şekilde kaynaşır  ve bu durum renkler arasında hoş geçişler sağlar.

GUAJ BOYA

 

Guaj boya suyla inceltildiği için bir çeşit sulu boya kabul edilir. Hem yağlı boyaya hem de sulu boyaya benzemektedir. Kapatıcı özelliği vardır ve kağıda sürülüp kuruduktan sonra renk tonları çok az değişir ve matlaşır.

Resim Kursu İzmir – Resim Dersi İzmir